Covid-19

Vi følger anbefalinger fra Helsedirektoratet og vil komme tilbake med  konkrete tiltak for Augustbryggo før en en eventuell åpning.